Stowarzyszenie "Dobrze, że jesteś"
ul. Opatowska 10,
27-600 Sandomierz
tel./fax (015) 644 55 32
email. dobrze-ze-jestes@tlen.pl

KRS 0000194120
KONTO 30 9429 0004 2001 0003 0179 0001
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

Mieszkanie Treningowe - projekt Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”

Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” rozpoczyna projekt, którego głównym celem jest utworzenie w Sandomierzu pierwszego mieszkania treningowego. W województwie świętokrzyskim funkcjonują z przerwami dwa tego typu lokale - w Kielcach oraz w Staszowie. Prowadzone przez Stowarzyszenie mieszkanie treningowe będzie wzorcowe. Jest ono niezwykle potrzebne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, by mogły samodzielnie żyć. Stowarzyszenie od ośmiu lat wprowadza w Sandomierzu jak najlepsze formy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Efekty tych działań są widoczne i przyczyniły się znacząco do procesu integracji społecznej w mieście.

Mieszkanie treningowe powstanie w lokalu z zasobów komunalnych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” otrzymało je na podstawie stosownej umowy na czas nieokreślony. Mieszkanie to znajduje się na Starym Mieście, ma powierzchnię 56 metrów kwadratowych, składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Lokal wymaga remontu – malowania ścian, wymiany sanitariatów, itp. prac, a także umeblowania i dostosowania do codziennego życia.

Mieszkanie treningowe powstanie w lokalu z zasobów komunalnych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” otrzymało je na podstawie stosownej umowy na czas nieokreślony. Mieszkanie to znajduje się na Starym Mieście, ma powierzchnię 56 metrów kwadratowych, składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Lokal wymaga remontu – malowania ścian, wymiany sanitariatów, itp. prac, a także umeblowania i dostosowania do codziennego życia. Projekt Sandomierskiego Mieszkania Treningowego jest przemyślany i korzystamy z najlepszych doświadczeń i wskazówek organizacji prowadzącej z powodzeniem tego typu mieszkania w Jarosławiu. Sandomierskie Mieszkanie Treningowe będzie prowadzone autonomicznie przez Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”. Koszty związane z prowadzeniem mieszkania będą pokrywane przez Stowarzyszenie oraz rodziców uczestników treningu. Opiekunowie – asystenci czuwający nad uczestnikami treningu będą zatrudnieni w formie stażu w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.


Osoba do kontaktu; Katarzyna Zioło, sekretarz Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”, Tel. 693121420, e-mail: kasiaziolo@gmail.com


„Żyć i mieszkać tak jak inni” Program treningu mieszkaniowego dla uczniów Ośrodka „Radość Życia”

Osoby niepełnosprawne intelektualnie chcą wieść takie samo życie jak „zwykli” ludzie i mają do tego zapewnione prawo konstytucyjne. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają marzenia takie same jak my, chcą pracować, mieć przyjaciół, zakładać rodziny, posiadać własne mieszkania w których będą czuli się bezpieczni i szczęśliwi. Bardzo chcą decydować o różnych sprawach dotyczących ich życia np. w co się ubierać, co robić, z kim się spotykać, gdzie mieszkać. To jest normalny sposób myślenia i działania każdego człowieka w tym również i osób z niepełnosprawnością umysłową. Wielką rolę w tym procesie dążenia do samodzielności i jej nabywania odgrywają rodzice, szkoła, opiekunowie. Jedną z najlepszych form, dzięki której osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą się usamodzielnić są mieszkania treningowe.  Głównym celem Programu Treningu Mieszkaniowego jest rozwijanie i osiągnięcie jak największej samodzielności życiowej, rozwijanie kompetencji społecznych oraz budowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym poprzez treningi prowadzone w mieszkaniu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują rozwijania praktycznej gotowości do życia w otwartym środowisku. Nabycia umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Doświadczanie samodzielności i naukę codziennych czynności oraz współżycia, budowanie relacji z innymi ludźmi umożliwia im realizowany program treningu mieszkaniowego. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą przy niezbędnym, czasem niewielkim wsparciu żyć zgodnie ze swoimi pragnieniami i potrzebami. Program stanowi odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin dając im szansę na godne życie. Pozwoli uczestnikom odnieść sukces, poczuć się pełnowartościowymi, radosnymi ludźmi.

W programie w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyć będzie 40 wychowanków Ośrodka ,,Radość Życia” w Sandomierzu. Zaznaczamy, że jako Stowarzyszenie wspieramy uczniów tej placówki, a nie instytucję ją prowadzącą. Opiekę merytoryczną sprawować będzie wicedyrektor Ośrodka „Radość Życia” Maria Butkowska i zatrudnieni opiekunowie – asystenci osób niepełnosprawnych. Mieszkanie treningowe będzie funkcjonować w pierwszych miesiącach od poniedziałku do piątku dla uczniów Ośrodka „Radość Życia” ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wcześniej zostanie przeprowadzony nabór uczniów jako uczestników treningu. W procesie rekrutacji będą uczestniczyć rodzice, nauczyciele, psycholog. Proces poprzedzony zostanie okresem przygotowawczym, gdzie dokonana zostanie diagnoza umiejętności uczniów ich kompetencji psychologicznych niezbędnych do indywidualnego i społecznego funkcjonowania. Uczniowie zostaną zapoznani z czekającymi ich obowiązkami, odbędą się warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Równolegle prowadzony będzie podczas zajęć edukacyjnych trening umiejętności społecznych. Następnie zostanie opracowany grafik 5 – dniowych turnusów. Cykl może być powtarzany w zależności od potrzeb. W mieszkaniu treningowym każdy z mieszkańców będzie miał do dyspozycji pokój, wspólną kuchnię i łazienkę. Wspólnie zostanie ustalony plan dnia i regulamin pobytu, który zostanie podpisany przez uczestników treningu. Trening mieszkaniowy odbywał się będzie w zespołach 2 osobowych, gdzie pod okiem asystenta uczniowie będą się uczyć wykonywania wszystkich czynności domowych. Jest to szansa sprawdzenia się w nowych warunkach i wyuczenia niezbędnych zajęć domowych. W ramach treningu osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą wykonywać wszystkie czynności i funkcje życiowe jak powszechnie realizowane przez osoby zdrowe w rodzinie.

  Będą dbać o porządek w domu
 • Samodzielnie przygotowywać posiłki
 • Dbać o higienę i czystość, odzież osobistą
 • Odpowiednio gospodarować pieniędzmi
 • Dbać o współmieszkańców
 • Aktywnie spędzać czas wolny
 • Planować codzienne zajęcia
 • Korzystać z różnych instytucji życia społecznego
 • Korzystać z komputera, internetu
W mieszkaniu treningowym będą prowadzone także następujące treningi jak:
 • Trening kulinarny - w ramach zajęć uczniowie sami, w realnych warunkach planują    i przygotowują proste posiłki, robią zakupy, nakrywają do stołu, układają jadłospis, uczą się estetycznego spożywania posiłku.
 • Trening obsługi sprzętu AGD i RTV - uczestnicy treningu uczą się obsługi urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni np.: kuchenka elektryczna, mikrofalówka, robot kuchenny, ekspres do kawy oraz sprzęt RTV tj. telewizor, DVD, wieża, umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Zapoznają się z przepisami ppoż i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Trening gospodarczy - w ramach zajęć uczniowie obsługują pralkę oraz organizują zajęcia porządkowe tj. sprzątanie kuchni, pokoju, łazienki, toalety, odkurzanie, czyszczenie mebli, ścieranie półek, mycie podłogi, wynoszenie śmieci itp.).
 • Trening doskonalący  umiejętności samoobsługi w codziennym życiu – dbanie o swój wygląd zewnętrzny, higienę intymną itp). – wizyty u fryzjera, kosmetyczki.
 • Trening ekonomiczny - w ramach zajęć uczniowie planują, sporządzają plan wydatków żywieniowych i dokonują zakupu produktów niezbędnych np.: do przygotowania posiłków, dbania o wygląd zewnętrzny itp.
 • Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej - w ramach zajęć uczniowie korzystają z np.: poczty, zakładu fotograficznego, kwiaciarni, basenu itp.
 • Trening umiejętności korzystania z transportu publicznego - w ramach zajęć uczestnicy korzystają z transportu publicznego tj.: MKS, PKS, w tym kupują bilety, kasują bilety.
 • Trening poprawiający umiejętność funkcjonowania w grupie - w ramach zajęć uczniowie nawiązują i utrzymują więzi międzyludzkie: przyjmują wspólnych gości, obchodzą święta i uroczystości.
 • Trening poprawiający umiejętność samodzielnego organizowania czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań - uczą się w jaki sposób zorganizować swój czas wolny np.: poprzez wyjście do kina, kawiarni, restauracji, wycieczki integracyjno – kulturalne, wyjście do kościoła itp.
 • Trening ogrodniczy - w ramach zajęć uczniowie sadzą kwiaty doniczkowe, pielęgnują, podlewają je.  
Efekty:
 • Przygotowanie do maksymalnie samodzielnego funkcjonowania w środowisku
 • Zwiększenie umiejętności samoobsługowych
 • Nabycie umiejętności życia w grupie
 • Uczestnictwo w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości
 • Zdobycie niezależności życiowej w zakresie zaspakajania potrzeb życiowych
 • Nabycie umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego

Ilość odwiedzin od 2006 r.